Open Nav

تورمجازی کارخانه های صنعتی

تور مجازی از شرکت های صنعتی نشان دادن خط تولید به مشتری توسط تورمجازی  ایجاد تصاویر 360 درجه و گردش مجازی  برای نشان دادن فضای خط تولید و دستگاهها و مراحل ساخت و تولید محصولات و نشان دادن محیط نمایشگاهی  برای مشتری ها و جلب اعتماد آنان بسیار سودمند است .


  نظرات