Open Nav

رستوران آبشار دشت ارژن

نوع وب سایت :
CMS
آدرس سایت:

جزئیات :
 
Responsive
طراحی واکنش گرا
 
User Friendly
راحتی استفاده
 
Interactive Design
طراحی تعاملی
 
Flat Design
طراحی تخت
دشت ارژن شیراز-0.jpg

پالت رنگ های استفـاده شــده

طراحی واکنش گرا

Responsive Design

رستوران شاندیزآبشار-0.png

برای آشنای بیشتر روی لینک زیر کلیکـ کنید

ما توضیح این مبحث رو خیلی ساده واستون آماده کردیم

Responsive

نمونه کارهای بیشتر