Open Nav

گالری ویسرو

نوع وب سایت :
CMS

جزئیات :
 
Responsive
طراحی واکنش گرا
 
User Friendly
راحتی استفاده
 
Interactive Design
طراحی تعاملی
 
Flat Design
طراحی تخت
مبل-ویسرو.jpg

پالت رنگ های استفـاده شــده

طراحی واکنش گرا

Responsive Design

visro tm.jpg

برای آشنای بیشتر روی لینک زیر کلیکـ کنید

ما توضیح این مبحث رو خیلی ساده واستون آماده کردیم

Responsive

نمونه کارهای بیشتر