Open Nav

پارت اول از ویژه برنامه یلدا تا نوروز

1877
نویسنده : مدیر سایت
منبع : سایت زیوس
1 1397 دی

ویژه برنامه یلدا تا نوروز تهیه شده در شرکت زئوس شامل دوازده قسمت است که به آیین و اداب و رسوم ملی و باستانی مردم ایران زمین می پردازد . امید است که با این خدمت بتوانیم این سنتهای کهن و مبارک را زنده نگه داریم. این سنتها و مراسم سرمایه های درخشان یک تمدن کهن تنها چیزهای باقی مانده از یک هویت ملی است که بزرگترین مایه دلخوشی و همبستگی ملت ایران است

 


  نظرات