Open Nav

شرکت زئوس اسپانسر و حامى اولين همايش جيت کان دو استان فارس

1723
نویسنده : مدیر سایت
منبع : سایت زیوس
27 1397 مرداد

طی مراسمی باشکوه مورخ 21 مرداد ماه جمعی از ورزشکاران ، مربیان ، اساتید گرد هم آمدند تا موفقیت خود را در راه اندازی سبک جدیدJKD شورکی جشن بگیرند در این مراسم از مهندس امینی مقدم مدیر عامل شرکت زئوس بابت حمایت از ورزشکاران این رشته تقدیر و تشکر به عمل آمد. طی مراسمی باشکوه مورخ 21 مرداد ماه جمعی از ورزشکاران ، مربیان ، اساتید گرد هم آمدند تا موفقیت خود را در راه اندازی سبک جدیدJKD شورکی جشن بگیرند در این مراسم از مهندس امینی مقدم مدیر عامل شرکت زئوس بابت حمایت از ورزشکاران این رشته تقدیر و تشکر به عمل آمد. طی مراسمی باشکوه مورخ 21 مرداد ماه جمعی از ورزشکاران ، مربیان ، اساتید گرد هم آمدند تا موفقیت خود را در راه اندازی سبک جدیدJKD شورکی جشن بگیرند در این مراسم از مهندس امینی مقدم مدیر عامل شرکت زئوس بابت حمایت از ورزشکاران این رشته تقدیر و تشکر به عمل آمد. طی مراسمی باشکوه مورخ 21 مرداد ماه جمعی از ورزشکاران ، مربیان ، اساتید گرد هم آمدند تا موفقیت خود را در راه اندازی سبک جدیدJKD شورکی جشن بگیرند در این مراسم از مهندس امینی مقدم مدیر عامل شرکت زئوس بابت حمایت از ورزشکاران این رشته تقدیر و تشکر به عمل آمد. طی مراسمی باشکوه مورخ 21 مرداد ماه جمعی از ورزشکاران ، مربیان ، اساتید گرد هم آمدند تا موفقیت خود را در راه اندازی سبک جدیدJKD شورکی جشن بگیرند در این مراسم از مهندس امینی مقدم مدیر عامل شرکت زئوس بابت حمایت از ورزشکاران این رشته تقدیر و تشکر به عمل آمد. طی مراسمی باشکوه مورخ 21 مرداد ماه جمعی از ورزشکاران ، مربیان ، اساتید گرد هم آمدند تا موفقیت خود را در راه اندازی سبک جدیدJKD شورکی جشن بگیرند در این مراسم از مهندس امینی مقدم مدیر عامل شرکت زئوس بابت حمایت از ورزشکاران این رشته تقدیر و تشکر به عمل آمد.

 


  نظرات

معین زاده

13/8/1397

تبریک فراوان به شرکت زئوس