Open Nav

چرخه حیات دامنه های بین الملل

1644
نویسنده : مدیر سایت
منبع : سایت زیوس
1 1397 بهمن

چرخه حیات دامنه های بین الملل:

چرخه حیات دامنه
درنمودار بالا، ما چرخه حیات دامنه ها را براساس قوانین موسسه ICANN ، نشان میدهیم؛برای دامنه های ir این قاعده مستثنی نیست.
دوره آزاد (Available):
در این دوره ثبت آزاد بوده وتنها با پرداخت هزینه ثبت، دامنه را به نام خود ثبت میزنید.
دوره فعال(Active):
در این دوره،دامنه فعال است و مالک در هر زمان میتواند آن را تمدید کند؛ که این مدت تمدید به انتهای مدت اعتبار قبلی دامنه اضافه خواهد شد به یاد داشته باشید مدت اعتبار نمیتواند بیش از 10سال از تاریخ جاری باشد.
دوره منقضی(Expire):
درصورتی که در دوره قبل دامنه خود را تمدید نکنید،در این دوره دامنه شما غیر فعال خواهد شد که در این دوره مالک میتواند با پرداخت هزینه تمدید، دامنه خود را مجددا فعال کند.
دوره بازخرید(Redemption grace):
پس از گذشت 35 روز از تاریخ انقضای دامنه، این دوره 30 روزه آغاز میشود. در این دوره همانند دوره منقضی ، دامنه غیر فعال میباشد.در این دوره تمدید دامنه تنها توسط مالک و با پرداخت مبلغ جریمه 120دلاری مازاد بر هزینه تمدید، امکان پذیر است.
دوره حذف(pending deletion):
در این دوره پنج روزه مالک دامنه، نمیتوند دامنه را تمدید کند. پس از اتمام این دوره، دامنه برای ثبت مجدد توسط همگان آزاد خواهد شد وبه حالت Available تبدیل میشود.


  نظرات