Open Nav

چطور مقالات قدیمی برای بهبود سایت استفاده کنیم؟

2135
نویسنده : مدیر سایت
منبع : سایت زیوس
8 1397 بهمن

چطور ازمقالات قدیمی برای بهبود سایت استفاده کنیم؟


ارزش گذاری مقالات قدیمی سایت:
در جهت بهبود سئوی سایت با استفاده از مقالات قدیمی اولین قدم، جمع آوری آمار و اطلاعات کافی از عملکرد آنهاست.
باتوجه به اینکه از چه سیستم مدیریت محتوایی(CMC) استفاده میکنید، میتوانید به بانک اطلاعاتی محتوای تولید شده دست یابید.
همچنین میتوانید URL مقالات را از طریق ابزارهای سرچ کنسول و گوگل آنالیز استخراج کنید.
پس از اینکه اطلاعات مورد نیاز را جمع آوری کردید باید به بررسی و ارزیابی این مقالات بپردازید بعد از ارزیابی این مقالات،
باید در مورد نگهداری یا حذف آنها تصمیم بگیرید.
پس از اینکه مقالات قدیمی ارزشمند را از مقالات بی ارزش جدا کردید، باید برای استفاده از ارزش این مقالات اقدامی انجام دهید.
بروزرسانی، افزایش اطلاعات درون مقالات وبهبود وضعیت نگارشی و ظاهری از مواردی است که باید در دستور کار شما قرار گیرند.
هر زمان که ماموریت شما در باره حذف یا بروزرسانی مقالات قدیمی به پایان رسید باید آخرین گام را بردارید.
این گام همان پیگیری نتایج کار و تاثیر تغییراتی است که ایجاد کرده اید.
ابزار گوگل سرچ کنسول، به شما کمک میکند تا جایگاه و آمار بازدید هر صفحه را پیش و پس از انجام تغییرات مقایسه کنید.
بهبود رتبه در کلمات کلیدی هدف افزایش نرخ CRT و افزایش زمان حضور کاربران در صفحه، فاکتورهای هستند که میتوانند
مثبت یا منفی بودن تغییرات انجام شده را مشخص کنند.
توجه داشته باشید که بهبود و به روز رسانی محتوا بهتر است به صورت مستمر انجام شود. در واقع بخشی از فعالیت های تیم
محتوایی بازبینی مقالات قدیمی است. اگر طی مدت مشخص همه مقالات سایت را بازبینی کرده و تا مدت ها از آنها غافل شویم
درک درستی از تاثیر تغییرات نخواهیم داشت.


  نظرات