Open Nav

تنظیمات Outlook جهت ارسال و دریافت E-mail

1925
نویسنده : مدیر سایت
منبع : سایت زیوس
14 1397 بهمن

تنظیمات Outlook جهت ارسال و دریافت E-mail :
Outlook را اجرانموده و از منوی file گزینه ی Add Acount ایجاد یک اکانت جدید را آغاز نمایید.
1-در پنجره ی باز شده تنظیمات دستی را انتخاب و روی گزینه ی next کلیک کنید.

تنظیمات Outlook جهت ارسال و دریافت E-mail

2-در پنجره ی باز شده گزینه ی Internet E-Mail را انتخاب کنید و ادامه دهید.

تنظیمات Outlook جهت ارسال و دریافت E-mail


3-در این قسمت اطلاعات مربوط به ایمیل خود را وارد نمایید:
Your Name : نام خود را وارد نمایید
E-mail Address : آدرس ایمیل خود را وارد نمایید
Account Type : POP3
Incoming mail server : mail.yourDomain
Outgoing mail server : mail.yourDomain

تنظیمات Outlook جهت ارسال و دریافت E-mail

4- پس از وارد کردن اطلاعات روی گزینه ی More Setting کلیک نمایید.
در پنچره ی باز شده تب outgoing server را انتخاب نمایید در این بخش تیک
My Outgoing server (SMTP) Reuires authentication را فعال نموده و ok کنید.

تنظیمات Outlook جهت ارسال و دریافت E-mail

5- در پایان روی گزینه ی test account setting کلیک نموده و اتصال را تست نمایید و پس از آن با کلیک روی گزینه ی finish کار را پایان دهید.

تنظیمات Outlook جهت ارسال و دریافت E-mail

 

 


  نظرات